dijous, 23 de novembre de 2017

Brussel·les adverteix a Espanya que el deute i l'atur segueixen massa alts
La Comissió Europea (CE) va advertir fa uns dies a Espanya que ha de seguir reduint el seu elevat nivell de deute públic i privada, així com de la persistència dels alts nivells d'atur i l'elevada proporció de contractes temporals.

En el seu informe sobre desequilibris macroeconòmics publicat avui, l'Executiu comunitari assenyala que Espanya va registrar desajustaments "relacionats amb els alts nivells d'endeutament privat, públic i extern, en un context d'alta desocupació", és a dir, en quatre dels catorze indicadors que s'analitzen.

Brussel·les assenyala que és necessari seguir reduint els nivells de deute i que, si ben l'endeutament privat va caure en 2016, el ritme de reducció "s'ha ralentit" perquè s'ha recuperat la concessió de crèdits, el que a la vegada ha generat un repunt de la inversió.

Quant al deute privat, recorda que segueix alt i solament descendeix "lentament", estimulada sobretot pel "fort" creixement.

En 2016, el deute públic a Espanya es va situar en el 99% del PIB i, segons les últimes previsions de la CE, la ràtio es reduirà solament al 98,4% aquest any, al 96,9% el proper i al 95,5% en 2018.

En el capítol de desocupació, Brussel·les reconeix que ha caigut "de forma ràpida" però recorda que segueix "molt alt, especialment entre els joves i els aturats de llarga durada", i subratlla que "la creació (d'ocupació) es caracteritza per una elevada proporció de contractes temporals".

Dades d'atur a Espanya, Institut Nacional Estadística. El 2017 son dades a data 2º trimestre

L'Executiu comunitari ja va advertir al febrer a Espanya que alguns aspectes de la reforma laboral creen "incentius" per als contractes temporals que, va dir, "estan associats amb pitjors condicions i treball i major risc de pobresa".

D'altra banda, la Comissió assenyala avui que la posició neta d'inversions internacionals (la diferència entre les inversions espanyoles a l'estranger i les estrangeres a Espanya) "ha millorat però roman molt alta" i considera "portarà temps fins que aconsegueixi nivells prudents".

Brussel·les espera que la balança per compte corrent segueixi registrant un "superàvit moderat" malgrat una forta demanda final, la qual cosa atribueix "parcialment" a la millora de les exportacions.

Recorda també, com en ocasions anteriors, que el creixement dels costos laborals segueix sent molt feble i que els baixos guanys en productivitat fan que la millora de la competitivitat depengui de la reducció de costos.

La Comissió va indicar que, a la vista d'aquests resultats, "seguirà examinat la persistència d'equilibris i el seu desenvolupament".

En comparació de l'any previ, Espanya es manté en la mateixa posició doncs registra desequilibris en els quatre indicadors citats, sense que aquests siguin excessius, i compleix els deu restants.

Això és, els relatius el tipus de canvi efectiu, la balança per compte corrent, la quota de mercat de les exportacions, els costos laborals unitaris nominals, els preus de l'habitatge, el flux de crèdit al sector privat, els passius totals del sector financer i l'evolució a tres anys de la població activa, l'atur de llarga durada i entre els joves.

FONT: ElDiario.es

dimecres, 8 de novembre de 2017

El trabajo a tiempo parcial y la precariedad laboral


El mercado laboral se está modificando en muchos aspectos. Ante la caída de empleo en la construcción y el cierre de las fábricas, el trabajo está ahora en el sector servicios, el drama es que con la crisis (2007) el paro ha subido en dos millones de personas.

Tres de cada cuatro personas con empleo (el 76%) está en el sector servicios ya sea en una empresa relacionada con el turismo o en una compañía nueva surgida de la digitalización de la economía. En el 2000 ese porcentaje era del 63%. Los sectores que más peso han perdido son la industria (del 19,6% al 13,8%) y la construcción (del 11,2% al 5,9%).

Otro dato es el trabajo a tiempo parcial que más ser un factor negativo, debería ser la solución para un reparto más equitativo del trabajo, para los cambios productivos que se están desarrollando (automatización, 4ª revolución industrial), etc., pero aquí el empleo es precario y de mala calidad, La  caída de los salarios por contratos a tiempo parcial (involuntarios), no permiten a las personas mantener un nivel de vida digno.

diumenge, 22 d’octubre de 2017

IX Informe Fundació Adecco, #TUEDADESUNTESORO:

El passat mes de Juny es va presentar a Madrid, el IX INFORME Adecco #TUEDADESUNTESORO, estudia la situació de les persones aturades de més de 45 anys, si bé destaca que és a partir dels 55 anys quan la situació és més agreuja i a vegades hi ha rics d'exclusió social, molt s'han analitzat sobre les dificultats laborals que travessen les persones aturades una vegada compleixen els 45 anys. 

En un mercat altament competitiu, les empreses tenen tendència a decantar-se pels més joves, als quals associen amb més formació, flexibilitat i rendibilitat. I, en segon lloc, perquè molts aturats sènior provenen de sectors que ja no generen oportunitats professionals, per la qual cosa s'han de reciclar per tornar a poder accedir al mercat, així com actualitzar les seves tècniques de recerca d'ocupació, en un mercat que evoluciona a passos de gegants.

divendres, 6 d’octubre de 2017

Només amb el diàleg es trobarà una solució per a Catalunya


Assat50 com a entitat social, ciutadana, independent i sense ànim de lucre, amb l'activitat principal de buscar feina pel col·lectiu de persones aturades de més de 45 anys, ens preocupa molt la situació actual que es viu Catalunya.

És per això, que desitgem una solució al conflicte com més aviat millor, pel que apel·lem al Govern de Madrid i al de la Generalitat de Catalunya, que es posin a dialogar i a analitzar les causes de les diferents posicions, per tal d'arribar a un acord.
 
Creiem que només mitjançant el camí del diàleg, de l'enteniment, del respecte i de la no confrontació, es podrà trobar una solució, al conflicte. Estem segurs que es pot arribar a un acord.

 
Pel que li demanem al Sr. Rajoy i al Sr. Puigdemont, que busquin el diàleg i la manera d'apropar posicions.


dimarts, 3 d’octubre de 2017

Los subsidios y ayudas para las personas en paro de larga duraciónComo ya venimos señalando en este blog, más de la mitad de las personas en paro, no perciben prestación alguna. 

Por lo que respecta al paro de larga duración, el gasto en subsidios ha caído desde los 32.000 millones de euros de 2012 hasta los 18.000 millones presupuestados para 2017. El Ministerio de Hacienda ha conseguido un ahorro de 13.000 millones en los últimos cinco años. Estas personas son las más afectadas, ya que se quedan sin prestación porque agotan todas las ayudas, y les es muy dificil volver al mercado laboral por su edad.

El gasto en prestaciones por desempleo en 2017, es el más bajo desde 2007, a pesar de que hay casi 2,2 millones de personas más en paro, según los datos de la EPA. España es el quinto país con más personas en paro sin protección (68,1%). Solo mejora a Chipre, que alcanza casi el 69%; Grecia, con un 75,1%; Luxemburgo, con un 77,8% y Eslovaquia, que con un 84,1%, es el país que dedica menos prestación (datos Eurostat). En la UE, la media de personas en desempleo sin prestacion es del 52,2%.

dilluns, 18 de setembre de 2017

La Renda Garantida de Ciutadania ja es pot sol.licitar
El 12 de juliol d'aquest any es va aprovar al Parlament de Catalunya, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Diosdado Toledano portaveu de l'entitat promotora de la RGC, va dir al seu discurs al faristol del Parlament, es tracta d'una data històrica, especialment per a la gent més vulnerable de Catalunya", que va valorar "l'avanç social en l'empoderament de les persones en un sistema injust i crònic.

La RGC es deriva de la presentació d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) recolzada per més de 120.000 persones i un acord entre els impulsors de la ILP i el Govern de la Generalitat, ve a substituir a la Renda Mínima d'Inserció (RMI) de 426 euros mensuals a Catalunya, i es pot sol·licitar a partir del divendres 15 de setembre del 2017.