dijous, 16 de març de 2017

No a la discriminació laboral per edat

Entre d’altres accepcions el Diccionari de la Reial Acadèmia, defineix la paraula experiència com a la "Pràctica perllongada que proporciona coneixement o habilitat per fer alguna cosa" i "Coneixement de la vida adquirit per les circumstàncies o situacions viscudes". Amb l'edat molt del coneixement que s'adquireix, és fruit d'aplicar l'experiència, el que permet aportacions i solucions als problemes, i les propostes sobre la base de l'experiència, són millors.

L'important de l'experiència no és tant el que s'ha fet al passat o el que s'ha aconseguit fins ara, sinó l'autoconfiança desenvolupada per haver viscut determinades situacions.


Un estudi realitzat als Estats Units per Rachel Caspari i Sang-Hee Lee, de les universitats de Michigan i de Califòrnia en Riverside respectivament, constata que a les societats primitives, les persones grans eren la clau, es valorava molt els seus coneixements. L'experiència era molt reconeguda, aquestes persones eren els qui prenien les decisions que afectaven el grup social i la família.

 A Àsia, l'edat es considera un valuós atribut, ja que implica experiència i saviesa. A Xina, a les persones majors se'ls qualifica de Tresors Nacionals per l'edat. 
No passa el mateix a la societat occidental, aquí la joventut és considerada un valor en si mateixa, no se li dona tant valor a l'experiència. Si traslladem això al mercat laboral, les persones de 45 anys o més tenen poques oportunitats laborals, encara que la seva trajectòria sigui rellevant, si es queden sense feina, els hi és molt difícil tornar a trobar-la, se'ls discrimina per edat i no es valora l'experiència.

Discriminar segons la RAE és. "Establir una distinció; diferenciar" i." En una col·lectivitat, donar un tracte d'inferioritat a determinats membres per motius socials, religiosos, lingüístics, polítics, etc.

Pel que fa a això la normativa és clara, l'art. 4.2 c) de l'Estatut dels treballadors, diu que els treballadors tens dret a: "No ser discriminats directa o indirectament per a l'ocupació, o una vegada contractats, per raons de sexe, estat civil, edat dins dels límits marcats per aquesta llei (no poden treballar els menors de 16 anys), origen racial o ètnic, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, afiliació o no a un sindicat, així com per raó de llengua, dins de l'Estat espanyol.

L'article 14 de la Constitució Espanyola, també és clar "Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social"

Dins del marc jurídic europeu, es fa referència explícita a l'edat com a factor discriminatori, en l'article 21 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea:

"Article 21. No discriminació 1. Es prohibeix tota discriminació, i en particular per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques el de qualsevol altre tipus, pertanyi a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual." Per mitjà de la Directiva Comunitària 2000/78/CE de 17 de novembre, es trasllada a més el principi de no discriminació al camp del treball.

Amb la crisi econòmica i, sobretot laboral, els aspectes discriminatoris s'han aguditzat, per als joves el camí cap al mercat laboral, és en forma de pràctiques curriculars que no suposen relació laboral mentre que s'estigui realitzant una formació reglada, i també com a becaris. Els més grans encara ho tenen pitjor, des del segon trimestre del 2007 al segon del 2015, l'atur de les persones de més de 45 anys, s'ha multiplicat per 4,3 vegades, mentre que el dels menors de 30, ha sigut per 1,8 vegades. A més les persones de més de 45 anys, com ja s'ha dit quan perden una feina tenen poques probabilitats de tornar a trobar una de nou.


La discriminació laboral per edat es dóna més, entre els menors de 29 anys, i les persones d'edat madura (+ 45 anys). Els primers per manca d'experiència, i les de +45 anys que la tenen també són rebutjats.

En la commemoració del seminari "La Seguretat Social" realitzat pel mateix expresident del govern José María Aznar, amb motiu de la celebració dels 100 anys de la Seguretat Social, va dir "Ningú ha de ser discriminat per raó de la seva edat, perquè no és cert que no es pugui aprendre passats els 50 anys, o que l'experiència no constitueixi un gran valor, ni que existeixi una quantitat fixa de treball, ni que els més grans hagin de deixar lloc als treballadors forts, perquè una economia forta i estable necessita el treball de tots".

Quines polítiques va posar en marxa per evitar aquesta discriminació? Més aviat ha sigut al contrari, la reforma laboral del 2012, va eliminar gairebé totes les subvencions que es donaven a les empreses per la contractació de persones de més de 45 anys.

El treball és un dret, i la no discriminació laboral per edat com hem vist, també no és, i l'Estat sembla no reaccionar davant d'aquest problema.


Tota discriminació es fonamenta en una sèrie d'estereotips que cal conèixer per poder eliminar-los.

Si una persona és discriminada d'un lloc de treball per la seva edat, té una sensació de frustració, desgana i ressentiment, i la seva autoestima baixa.
 
Cal posar en marxa mesures perquè l'experiència es consideri un valor, que no ens podem permetre perdre.


Demanem als poders públics que posin en marxa campanyes en contra dels estereotips, l'edat mai ha de ser tinguda en compte als processos de selecció, han de prevaler els aspectes relacionats amb les capacitats i la validesa del candidat/a, en relació al lloc a treball a ocupar (formació, experiència, etc.), així mateix s'han de posar en marxa polítiques actives d'ocupació, per afavorir la transferència inter generacional.


Com a entitat ens hem adherit a la Plataforma Contra la Discriminació Per Edat, amb l'objectiu inicial de fer un front comú contra la discriminació per edat, i la finalitat d'aportar solucions per la no discriminació per edat als llocs de treball, a manca d'accions al respecte per part del govern i d'altres organismes públics i privats.

Maria Hilda LOPEZ PEREZ
Junta Assat50

diumenge, 12 de març de 2017

Es posible reducir el paro?

'''Analizar el mercado laboral español es muy complejo, y más difícil aún buscar soluciones que puedan mejorar su situación. En cualquier caso, la reducción del desempleo estructural solo podrá lograrse con políticas a largo plazo y los efectos de éstas no serían inmediatos, por lo que es necesario complementarlas con soluciones que actúen a corto y medio plazo.

Son varias las reformas que hay que poner en marcha para acabar con el paro, además hay experiencias de éxito a seguir.

Si bien los datos de paro mejoran (en el pasado mes febrero en  las oficinas de Empleo había 9.355 personas registrados menos, y según la Encuesta de Población Activa (EPA) del 4º Trimestre del 2016, la tasa de paro fue del 18,63%), y la tasa de desempleo española se aleja de su punto máximo (27,16%) en abril de 2013, aún parece muy difícil volver al mínimo histórico de 7,95% en el segundo trimestre de 2007. La tasa de paro actual es una de las más elevadas del mundo.

dilluns, 20 de febrer de 2017

Trabajo: Mucha oferta y poca demanda
 
Según el gran economista Roubini, “vivimos en un mundo en el que hay demasiada oferta y poca demanda y como resultado de ello se desarrolla en casi todos los países una  presión deflacionaria persistente, pese a una relajación monetaria muy intensa”.


En economía cuando hay mucha oferta y poca demanda, los precios van a la baja, se perjudican los ofertantes ya que para poder vender deben bajar el precio del producto para llamar la atención de los demandantes y que estos compren, al hacer esto los ofertantes pierden dinero en lo que fue costos de producción y venta, mientras que los demandantes compran el producto a un precio más bajo de lo normal. En conclusión pierde el ofertante y gana el demandante

divendres, 10 de febrer de 2017

ASSAT50 fa 4 anys, Per molts anys!

El vinent dia 14 estarem d'aniversari, a Associació de Persones Aturades de més de 45 Anys de l'H (ASSAT50), farem 4 anys, que han sigut de molta tasca pel col·lectiu, pel Valor de l'Experiència, per la No Discriminació Laboral per Edat. 

A principis del 2013, un grup de persones 11 aturades de més de 50 anys (avui són 474, si bé la nostra il·lusió és arribar a zero, i trobar feina per a tothom), ens van posar en contacte a través de APMA (Associació de Personas Desempleadas Mayores 50 de Santa Coloma de Gramanet), i vam estar d'acord per crear una Associació de Persones Aturades de més de 50 Anys a l'Hospitalet, i el dia 14 de Febrer van anar a presentar els documents per inscriure l'entitat a Justícia de la Generalitat de Catalunya, després a finals del 2013 van decidir a l'Assemblea General que l'entitat fos per persones aturades de més de 45 anys, i fins avui hem estat treballant pel col·lectiu.

dimarts, 31 de gener de 2017

Com buscar feina amb més de 45 anys
Fundació Adecco, té un programa pel foment de l'ocupació de les persones de més de 45 anys, amb el hashtag (#tu edad es un tesoro), ha fet un decàleg de com trobar feina amb més de 45 anys.

Diu que aquestes persones tenen importants valors al lloc de treball (maduresa, responsabilitat, control emocional o fidelitat, i que hi ha una necessitat de reciclatge per aprofitar les seves fortaleses d'acord amb les demandes del mercat laboral.


Els consells de la Fundació Adecco per trobar feina +45 són els següents:


RECICLATGE PROFESSIONAL: Conèixer les noves necessitats del mercat i adaptar-se a aquestes, ja que alguns sectors han deixat de crear ocupació com a conseqüència de la crisi. El que no vol dir que l'experiència fins a aquest moment calgui deixar-la a un costat, el que s'ha de fer és canviar l'enfocament complementant-la amb noves formacions i competències.
CURRÍCULUM BREU: El bagatge professional s'adquireix amb els anys, per tant amb més de 45, és molt probable que es portin més de 20 treballant en diferents sectors que han portat a tenir nombroses i variades experiències laborals. No obstant això, escollir les més rellevants i posar-les al currículum en ordre cronològic invers, de manera que al començament de la lectura es puguin veure les més recents, com molt el Currículum ha de tenir dues fulles.


DESTACAR LES FITES ACONSEGUIDES: Si, durant la teva trajectòria professional, hi ha períodes laborals en la mateixa empresa extensos (més de 5 anys) a més de descriure les funcions s'han de buscar aspectes que les enriqueixin o li donin d'un valor afegit, és a dir destacar les fites aconseguides.


ADAPTAR EL CURRÍCULUM A CADA OFERTA: És habitual buscar feina en diferents sectors, per aquest motiu, el currículum ha de ser d'acord a les necessitades de cada oferta laboral. El que vol dir que l'empresa ha de veure al Currículum la formació, l'experiència, i d'altres en relació de treball que ofereix.


ALFABETITZACIÓ TECNOLÒGICA: L'actual món digitalitzat obliga a tenir, almenys, nocions bàsiques en tres àmbits informàtics: paquet Office, correu electrònic i navegació per Internet. Gairebé tots els llocs de treball exigeixen certa intuïció tecnològica.


LES XARXES SOCIALS DONEN UN VERNÍS DE JOVIALITAT A LA CANDIDATURA: Estem a l'era de les xarxes socials. Les relacions amb els altres a través d'Internet donen l'oportunitat de compartir informació que aporta valor tant en l'àmbit professional com a personal. Twitter i Linkedin són les més utilitzades i estar en elles és un valor diferencial. Ajudarà al fet que la candidatura sigui percebuda de forma més positiva i transmet una imatge professional actualitzada i a l'avantguarda en noves tecnologies.


PRESENTAR L'EDAT COM UN VALOR AFEGIT: S'ha de partir de la premissa que tenir 45 anys o més no és un problema i no s'ha d'ocultar. L'edat és un valor afegit, com ho és l'experiència i coneixements que amb ella s'han adquirit. El valor afegit és haver reforçat al llarg dels anys l'experiència, la maduresa, el control emocional, etc.EL VOLUNTARIAT: LA MILLOR FORMA D'OMPLIR TEMPS BUITS: És aconsellable omplir els buits que es produeixen per estar a l'atur, amb activitats de voluntariat, de manera que la candidatura sigui més valorada per les empreses. Sempre és una opció a tenir en compte, però encara més quan la tasca de buscar ocupació es perllonga més del que s'espera. El voluntariat a més pot ajudar a sentir-se útil per a la societat, fer nous contactes i les empreses perceben, que la persona és dinàmica i compromesa amb el teu entorn.


CONSERVAR L'ACTITUD POSITIVA: Ser positiu és la pedra angular de tots els processos de cerca de feina, siguin laborals o en altres àmbits. No caire en el desànim, al contrari, s'ha de ser tan positiu/a com es pugui.


NO ESTAR SOL/A: BUSCAR AJUDA EXPERTA: Si passen els mesos i no hi ha èxit amb la cerca d'ocupació, s'ha de buscar ajuda (entitats expertes en inserció laboral que poden ajudar a orientar la cerca per un altre camí).

Maria Hilda López Pérez
Junta Assat50