dissabte, 19 de novembre de 2016

La transmissió intergeneracional, un repte per a les empreses.


Actualment a Espanya, l'esperança de vida és de gairebé 83 anys, i per primera vegada des de 1941 hi ha més defuncions que naixements. En quatre generacions (entre1910 i 2009) l'augment, de l'esperança de vida s'ha duplicat, ara un bebè té més de 40 anys d'expectativa de la vida pel que fa al seu besavi. Aquest augment, es deu bàsicament, a les millores sanitàries i d'higiene, una millor alimentació, els avanços en la medicina, etc.

Això, juntament amb la incorporació més tardana dels joves al món laboral, la disminució a les taxes de fecunditat, entre d'altres, apunten al fet que a la Unió Europea la població activa al grup d'edat d'entre 55 a 64 anys augmenti un 16% fins al 2030.

Segons dades publicades per Eurostat en 2015, en la UE la mitjana de persones d'entre 55 i 64 anys que treballa, és del 53,3%. Suècia destaca per l'elevada taxa d'ocupació d'aquestes persones amb gairebé un 75%. A continuació Alemanya (66,2%), Dinamarca i Estònia, tots dos amb taxes superiors al 64%. El Regne Unit i els Països Baixos se situen entorn del 62%, a Espanya el 44,3%, i del 43,6% el 2014.

dilluns, 7 de novembre de 2016

Lo primero que debería hacer el nuevo gobierno es poner medidas para crear empleo digno





Después de casi un año con un gobierno en funciones, parece que el nuevo gobierno no va a hacer mucho para crear empleo.

Las principales prioridades (6 medidas) que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacado tras la primera reunión del Consejo de Ministros, (ninguna para crear empleo), son:
  • Presupuestos y techo de gasto, en base a requerimientos europeos
  • Pacto de Toledo y diálogo social.
  • Financiación autonómica y conferencia de presidentes
  • Retocar la Lomce y nuevo pacto
  • Ratificar el acuerdo del cambio climático
  • Nuevo fiscal general del Estado
Si bien la medida sobre el Pacto de Toledo y diálogo social, es necesaria para el futuro de las pensiones. El nuevo gobierno no le da ninguna prioridad a generar empleo, lo que no se entiende, cuando España es el segundo país con más paro de la Comunidad Europea, por detrás solo está Grecia.